Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej w „Hubalu”

Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie Recytatorskim Poezji Patriotycznej pod hasłem „Żadne miejsce nie powinno być milsze dla Ciebie od Ojczyzny” 8 listopada 2010 r. o godz.10.00.

I. Organizatorzy:
Dyrekcja, nauczyciele poloniści i bibliotekarze Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Bychawie

II. Cele konkursu:
1. Pielęgnowanie postaw patriotycznych.
2. Upowszechnienie kultury języka wśród młodzieży.
3. Popularyzowanie piękna i wartości narodowej kultury.
4. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań poezją patriotyczną.
5. Rozwijanie recytatorskich uzdolnień młodzieży.

III Czas i miejsce konkursu:
8 listopada 2010r. godz.10.00 Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie

REGULAMIN KONKURSU
1. Warunki uczestnictwa:
· konkurs jest przeznaczony dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
· każdy z uczestników konkursu przygotowuje do recytacji wiersz (lub jego fragment) o tematyce patriotycznej
· czas prezentacji niż dłuższy niż 4 minuty
· komisję konkursową powołuje organizator
· ogłoszenie wyników odbędzie sie po prezentacji wszystkich wierszy i dokonaniu oceny przez jury
· decyzja komisji jest niepodważalna
· dla wyróżnionych uczestników przewidziane są nagrody, a dla wszystkich uczniów dyplomy uczestnictwa
2. Jury dokona oceny prezentacji wg następujących kryteriów:
· dobór repertuaru
· znajomość tekstu
· interpretacja utworu (tempo, intonacja, kultura słowa)
· ogólny wyraz artystyczny
3. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie karty zgłoszenia do 29 października 2010 roku.

Wykonawcy oraz ich opiekunowie przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.
Szczegółowych informacji udzielają: Jolanta Szpytma, Barbara Długoszek pod numerem telefonu: (081) 5660045 wew. 40
Zgłoszenia do udziału w konkursie należy przesłać na załączonej karcie na adres szkoły:
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie
ul. Reymonta 4b
23-100 Bychawa
Z dopiskiem Konkurs recytatorski lub na adres majorhubal@wp.pl