Konsultacje społeczne dotyczące przyszłej współpracy jednostek samorządu terytorialnego w ramach Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego – ankieta

image_pdfimage_print

Szanowni Państwo, w dniu 1 kwietnia Prezydent Miasta Lublin ogłosił konsultacje społeczne dotyczące przyszłej współpracy jednostek samorządu terytorialnego w ramach Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.

Celem jest zebranie potrzeb, pomysłów oraz opinii od mieszkanek i mieszkańców Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie współpracy jednostek samorządu terytorialnego (22 gmin i 5 powiatów) przy realizacji wspólnych działań we wskazanych obszarach tematycznych i planowanej Strategii Rozwoju Ponadlokalnego.

Zebrany materiał będzie stanowił podstawę diagnozy i założeń do stworzenia dokumentu strategicznego na przyszłe lata – Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.

Konsultacje społeczne trwają od 1 kwietnia do 5 maja 2021 roku.

W ramach konsultacji społecznych zaplanowano:

  • Przyjmowanie opinii w formie ankiety on-line i na piśmie
    Formularz on-line ankiety umieszczony zostanie na stronie www. lublin.eu. Ankiety na piśmie będzie można pobrać w formie pdf, wydrukować, wypełnić odręcznie i przesłać skan na adres zit@lublin.eu
  • Dyżur konsultacyjny

Przyjmowanie opinii telefonicznie (wypełnienie ankiety przy wsparciu pracownika Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych). Dyżury konsultacyjne prowadzone będą od 12 kwietnia do 5 maja br. w każdy poniedziałek i wtorek, w godzinach 8.30-14.00 pod numerem telefonu 81 466 16 20

  • Protokołowane otwarte spotkania konsultacyjne z Mieszkańcami prowadzone on-line

Linki do spotkań:
➢ 12 kwietnia br. godz. 17:00 https://zoom.us/j/99784111997
➢ 20 kwietnia br. godz. 12:00 https://zoom.us/j/98075469069

 Komórką organizacyjną wyznaczoną do przeprowadzenia konsultacji społecznych jest Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Urzędu Miasta Lublin.

 Informacja o konsultacjach znajduje się na stronie www.bip.lublin.eu oraz na  www.lublin.eu

Link do strony z ogłoszeniem:  https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/konsultacje-spoleczne/konsultacje-trwajace/ruszaja-konsultacje-strategii-rozwoju-ponadlokalnego,121,692,1.html

  Link do ankiety on-line:  https://www.research.net/r/LOM