Konsultacje społeczne – pożytek publiczny

image_pdfimage_print

Burmistrz Bychawy zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) do udziału w otwartych konsultacjach dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.
Konsultacje będą trwały od 1 grudnia do 14 grudnia 2010 r.    
Opinie i wnioski należy składać do 14 grudnia 2010 r. pisemnie na adres:
Urząd Miejski w Bychawie
ul. Partyzantów 1
23-100 Bychawa
Treść projektu uchwały została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie, przy ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa, Biuletynie Informacji Publicznej.
Informacji udziela telefonicznie p. Monika Głazik inspektor ds. komunikacji społecznej i promocji, tel. 81 5660 004 w. 46.
Spotkanie konsultacyjne: zapraszamy również do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym projektu programu współpracy na 2011 rok, które odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Bychawie w dniu 14 grudnia 2010 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej.