Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa – nowoczesny sposób informowania policji o zaobserwowanych zagrożeniach

Drukuj artykuł
zrzut ekranu

Przycisk dodania zgłoszenia do mapy zagrożeń bezpieczeństwa

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:

  1. informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,
  2. informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:
    • bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;
    • w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu  publicznemu,
  3. informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Informacje prezentowane na mapach będą uwzględniały zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

W przypadku pytań, wątpliwości związanych z obsługą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także uwag do funkcjonalności mapy prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kmzb@policja.gov.pl

Strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji.

Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.

Kategorie zgłoszeń:

Akty wandalizmu
Akty wandalizmu
Bezdomność
Bezdomność
Dzikie kąpieliska
Dzikie kąpieliska
Dzikie wysypiska śmieci
Dzikie wysypiska śmieci
Grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją
Grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją
Kłusownictwo
Kłusownictwo
Miejsca niebezpieczne na terenach wodnych
Miejsca niebezpieczne na terenach wodnych
Miejsca niebezpieczne na wodach
Miejsca niebezpieczne na wodach
Miejsce niebezpiecznej działalności rozrywkowej
Miejsce niebezpiecznej działalności rozrywkowej
Nielegalna wycinka drzew
Nielegalna wycinka drzew
Nielegalne rajdy samochodowe
Nielegalne rajdy samochodowe
Nieprawidłowe parkowanie
Nieprawidłowe parkowanie
Niestrzeżone przejście przez tory
Niestrzeżone przejście przez tory
Niestrzeżony przejazd kolejowy
Niestrzeżony przejazd kolejowy
Niewłaściwa infrastruktura drogowa
Niewłaściwa infrastruktura drogowa
Niszczenie zieleni
Niszczenie zieleni
Poruszanie się po terenach leśnych quadami
Poruszanie się po terenach leśnych quadami
Przekraczanie dozwolonej prędkości
Przekraczanie dozwolonej prędkości
Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych
Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych
Utonięcia
Utonięcia
Używanie środków odurzających
Używanie środków odurzających
Wałęsające się bezpańskie psy
Wałęsające się bezpańskie psy
Wypalanie traw
Wypalanie traw
Zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych
Zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych
Znęcanie się nad zwierzętami
Znęcanie się nad zwierzętami
Zła organizacja ruchu drogowego
Zła organizacja ruchu drogowego
Żebractwo
Żebractwo