Kropla Życia!

image_pdfimage_print

Plakat

Plakat – kliknij by powiększyć

  ZOSTAŃ HONOROWYM KRWIODAWCĄ!

W związku z apelem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, w dniu 20 sierpnia 2008 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Piłsudskiego 22 w godz. 8 – 12 odbędzie się zbiórka krwi. Osoby chętne do oddania krwi proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny (tel. 081 566 00 04 ) lub osobisty (Urząd Miejski w Bychawie, ul. Partyzantów 1, pokój 28 ).

" Zostań honorowym krwiodawcą !

Twoja krew jest najlepsza, bo płynie prosto z serca.
Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne, ponieważ do pobierania krwi używany jest wyłącznie jałowy sprzęt jednorazowego użytku. Przed każdym oddaniem krwi u dawcy wykonywane są badania laboratoryjne i badanie lekarskie, na podstawie których dawca kwalifikowany jest do oddania krwi.
 
W jaki sposób można oddać krew?

1. Metoda konwencjonalna – dawca oddaje krew pełną w ilości 450 ml, nie częściej niż co 8 tygodni.
2. Metoda plazmaferezy automatycznej – dawca oddaje tylko osocze w ilości 600 ml, nie częściej niż co 2 tygodnie
3. Metoda cytaferezy – dawca oddaje tylko wybrane elementy komórkowe krwi (płytki, krwinki białe), nie częściej niż co 4 tygodnie.

 
Po oddaniu krwi:

– otrzymujesz ekwiwalent kaloryczny w postaci czekolad,
– w dniu oddania krwi przysługuje Ci dzień wolny od pracy i nauki,
– możesz otrzymać wynik oznaczenia grupy krwi.

Jeżeli oddasz honorowo co najmniej 5 litrów krwi (kobiety) lub 6 litrów krwi (mężczyźni) otrzymasz tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi. Tytuł ten upoważnia Cię do otrzymania bezpłatnych leków umieszczonych w wykazie leków podstawowych i uzupełniających oraz do korzystania ze świadczeń zakładów opieki zdrowotnej i aptek poza kolejnością. Po oddaniu 18 litrów krwi uzyskasz prawo do bezpłatnych przejazdów liniami MPK w Lublinie.

 

"Bezpieczeństwo krwi zaczyna się ode mnie"

Krwiodawcą może być każdy zdrowy człowiek. Tylko wówczas oddanie krwi nie będzie szkodliwe dla organizmu, a pobrana krew lub osocze nie będą stanowić zagrożenia dla chorych.

Możesz zostać honorowym krwiodawcą, jeżeli:

– ukończyłeś 18 rok życia,
– nie chorowałeś na żółtaczkę zakaźną,
– w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie przechodziłeś żadnych zabiegów chirurgicznych,
– w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wykonywano u Ciebie akupunktury, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała,
– nie przyjmowałeś nigdy narkotyków,
– w ostatnim czasie nie przyjmowałeś szczepień ochronnych,
– nie przyjmujesz i ostatnio nie przyjmowałeś żadnych leków,
– kobieta nie może oddawać krwi w czasie trwania miesiączki i 3 dni po jej zakończeniu,
– nie przechodzisz aktualnie żadnej infekcji ( katar, kaszel, ból gardła ).


Dar krwi darem serca

Nie wahaj się – podejmij decyzję. Zgłoś się:
do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, ul. l Armii WP 8, tel. 532-62-75 lub do najbliższego Oddziału RCKiK

– wypoczęty,
– po lekkim, ubogotłuszczowym posiłku,
– z dokumentem tożsamości (dowodem osobistym, prawem jazdy, paszportem),
– dzień wcześniej nie spożywaj żadnego alkoholu.
 
Twoja Krew nadzieją dla chorych.
Na Twoją krew i osocze czekają chorzy i poszkodowani w nieszczęśliwych wypadkach. Jest wiele chorób, które leczy się
uzupełniając brakujące elementy krwi. Krwotoki, przeszczepy organów, hemofilia wymagają stosowania transfuzji krwi lub preparatów krwiopochodnych. Podczas zabiegów chirurgicznych, kiedy ubytek krwi jest duży często potrzebna jest transfuzja krwi.

 
Pamiętaj, że jedynym źródłem krwi jest zdrowy człowiek."

źródło: http://www.rckik.lublin.pl/