Laureatem Wawrzynu Pawła Konrada w Konkursie „Książka Roku 2019” została m.in. publikacja Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego

image_pdfimage_print

Laureatami Wawrzynu Pawła Konrada  w Konkursie „Książka Roku 2019” zostały:

W kategorii Książka o Lublinie

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

za książkę Sztuka Lublina od średniowiecza do współczesności. Szkice i studia, pod red. naukową Lechosława Lameńskiego, Ewy Letkiewicz, Piotra Majewskiego, Jerzego Żywickiego, Lublin 2019


W kategorii Lublin: wydawnictwo albumowe

Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

za album Ex Thesauro. Skarby Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, pod red. Katarzyny Kołakowskiej, Lublin 2019

"Ex Thesauro. Skarby Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II", red. Katarzyna Kołakowska, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019.

W kategorii Lubelszczyzna: wydawnictwo monograficzne

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

za książkę Marioli Tymochowicz, Tradycyjne pożywienie chłopskie na Lubelszczyźnie, Lublin 2019

Mariola Tymochowicz, "Tradycyjne pożywienie chłopskie na Lubelszczyźnie", wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019.

W kategorii Lubelszczyzna: wydawnictwo albumowe

Bychawskie Towarzystwo Regionalne

za album Bychawa dawna – przeszłość miasta zamknięta w fotografii, pod red. Teresy Tracz i in., Bychawa 2019

"Bychawa dawna: przeszłość miasta zamknięta w fotografii", red. Teresa Tracz i in., wyd. Bychawskie Towarzystwo Regionalne, Bychawa 2019.

W kategorii Publikacje wydane przez biblioteki województwa lubelskiego

Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie

za książkę Agnieszki Szykuły-Żygawskiej, Cmentarz parafii św. Dominika i Matki Bożej Szkaplerznej w Łabuniach, Łabunie-Zamość 2019

Agnieszka Szykuła-Zygawska, „Cmentarz parafii św. Dominika i Matki Bożej Szkaplerznej. Zabytkowe nagrobki i najstarsze pochówki (1862-1973)”, wyd. Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie, Łabunie-Zamość 2019.

***

Wyróżnienie za szczególne walory edytorskie i formę przekazu otrzymały:

Państwowe Muzeum na Majdanku

za publikację Pawła Piechnika Chleb wolnościowy, Lublin 2019

Paweł Piechnik, "Chleb wolnościowy", wyd. Państwowe Muzeum na Majdanku, Lublin 2019.

oraz

Zamojskie Towarzystwo „Renesans”

za album Elżbiety Gnyp, Nie widać nic, a – widać, Zamość 2019

Elżbieta Gnyp, "Nie widać nic, a-widać", wyd. Zamojskie Towarzystwo „Renesans”, Zamość 2019.

***

Nagrodę specjalną Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie przyznano Halinie Wolskiej

za książkę Biblioteka im. Hieronima Łopacińskiego. Moja prywatna historia, wydaną przez Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Lublin 2019

Halina Wolska, "Biblioteka im. Hieronima Łopacińskiego. Moja prywatna historia", wyd. Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Lublin 2019.

Do konkursu zgłoszono łącznie 66 publikacji.

źródło: