Leśniczy nie przyjmuje wniosków o wyznaczenie do wyrębu i wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna w Urzędzie Miejskim

image_pdfimage_print

Starostwo Powiatowe w Lublinie – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, informuje, że od dnia 12 października 2020 r. pracownicy: Marcin Berecki, Marcin Dobosz i Dariusz Gaweł, sprawujący z upoważnienia Starosty Lubelskiego nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, nie będą prowadzić dyżurów w Urzędach Miejskich i Urzędach Gmin.

Dodatkowo informujemy, że wnioski o wyznaczenie do wyrębu i wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna będą rozpatrywane na zasadach ogólnych po wpłynięciu wniosku do tut. Starostwa.

z up. Starosty Lubelskiego

Grzegorz Kozioł

Członek Zarządu

Załącznik: