LGD „Kraina wokół Lublina” – informacja o planowanych naborach wniosków

image_pdfimage_print

DLA KOGO?
osoba fizyczna:
która prowadzi działalność na obszarze objętym działalnością LGD ”Kraina wokół Lublina”,

osoba prawna:
z wyłączeniem województw, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym
Lokalną Strategią Rozwoju. Zarówno w przypadku osób fizycznych, jak i osób prawnych, konieczne jest prowadzenie działalności gospodarczej przez okres minimum 12 miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat.

ILE?
25 000 zł (bez wymogu utworzenia miejsca pracy),

140 000 zł (obligatoryjnie należy utworzyć przynajmniej 1 pełny etat),

KIEDY?
Nabór planowany jest od 21 grudnia 2022 roku do 11 stycznia 2023 roku.
więcej informacji na:

www.krainawokollublina.pl

Gminy: Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wólka, Wysokie, Zakrzew

Wsparcie ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna wysokość kwoty pomocy wynosi 25 000 zł a intensywność pomocy wynosi do 60% kosztów kwalifikowanych operacji. Całkowita wartość projektu nie może być niższa niż 50 000,00 zł.

Wsparcie ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna wysokość kwoty pomocy wynosi 140 000 zł a intensywność pomocy wynosi do 60% kosztów kwalifikowanych operacji.

Maksymalna kwota pomocy w ramach realizacji PROW 2014-2020 dla jednego Beneficjenta wynosi 300 000,00 zł.

LGD „Kraina wokół Lublina”
ul. Narutowicza 37/5
20-016 Lublin
tel./fax: 81 532 30 65
e-mail: biuro@krainawokollublina.pl