LGD spotkanie informacyjne w BCK

image_pdfimage_print

Image Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 8 października 2009r. o godz. 10.00 w Bychawskim Centrum Kultury.
Spotkanie skierowane jest do mikroprzedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą co najmniej jeden rok na obszarze działania LGD „Kraina wokół Lublina” zainteresowanych informacjami o możliwościach i zasadach pozyskania wsparcia finansowego za pośrednictwem LGD w ramach pomocy w podejściu Leader w ramach PROW na lata 2007-2013.

Program spotkania:
•    Omówienie szczegółowe zasad przyznawania płatności (rodzaje beneficjentów, typy projektów podlegające dofinansowaniu, koszty kwalifikowane operacji).
•    Zasady wypełniania formularza wniosku i załączników (Ekonomiczny Plan Operacji).
•    Procedura naboru i oceny wniosków.
•    Przebieg procesu oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania LGD „Kraina wokół Lublina”
•    Dyskusja.

W trakcie spotkania będzie także możliwość uzyskania informacji o działaniu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Małe projekty”, „Odnowa i rozwój wsi”.