Mamy szansę na PZU Trasę Zdrowia. Kolejne spotkanie mieszkańców w tej sprawie w dn. 12 maja. Zapraszamy!

5 maja 2015 r. odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu pn.: PZU Trasy Zdrowia w Bychawie. Następne spotkanie w tej sprawie odbędzie się 12.05.2015 r. o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie.
Konsultacje otworzyła zastępca burmistrza Bychawy p. Magdalena Kostruba. Moderator p. Piotr Henzler szczegółowo omówił projekt i zasady tworzenia Tras Zdrowia przez PZU. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele różnych środowisk zainteresowanych tą inicjatywą, która znacząco poprawi atrakcyjność naszego miasta: seniorzy (Klub Seniora z Bychawy), młodzież (Młodzieżowa Inicjatywa Kulturalna z BCK), przedstawiciele klubów sportowych (UKS „Podkowa”) i placówek oświatowych, pracownicy Urzędu Miejskiego oraz mieszkańcy.
Podczas spotkania omawiano wybór jednej z dwóch zaproponowanych tras, jednogłośnie wygrała lokalizacja Trasy nr 1. Wybrana Trasa przebiega po terenie parku miejskiego przy ul. 11 Listopada, który już teraz jest miejscem spotkań, imprez sportowych i turystycznych oraz integracji wielopokoleniowej mieszkańców.