Mieszkańcy Gminy Bychawa korzystają z przydomowych oczyszczalni ścieków

Wysoki komfort użytkowania, niższe rachunki za wywóz nieczystości to tylko niektóre z zalet korzystania z „przydomówek”. Od listopada mieszkańcy Gminy Bychawa eksploatują urządzenia wybudowane dzięki realizacji projektu „Czyste środowisko dzięki budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Bychawa”. Dofinansowanie w wysokości 499 816,00 zł pozyskaliśmy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych  usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Zakres operacji obejmował wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem niezbędnych pozwoleń, montaż urządzeń wraz z ich rozruchem. Cieszymy się, że nasi mieszkańcy zechcieli wziąć udział w realizacji projektu, który pomaga nam w dbaniu o dobry stan naszego środowiska.

W ramach przedmiotowego zadania wykonano 43 przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Bychawa w miejscowościach: Bychawka Druga, Bychawka Druga-Kolonia, Bychawka Pierwsza, Bychawka Trzecia, Gałęzów, Kosarzew Dolny-Kolonia, Leśniczówka, Olszowiec, Stara Wieś Trzecia, Urszulin, Wola Duża, Wola Gałęzowska, Zaraszów i Zdrapy.

„Europejski Fundusz Rolny na  rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020