Mistrzostwa Polski w Bychawie

image_pdfimage_print

 

REGULAMIN 5 MISTRZOSTW POLSKI LEKARZY
W KOLARSTWIE SZOSOWYM 2007
 1. Cel wyścigu
  • Popularyzacja kolarstwa w środowisku lekarzy.
  • Integracja środowiska lekarzy.
  • Wyłonienie Mistrza Polski Lekarzy i Mistrza Polski Pracowników Firm Farmaceutycznych i Farmaceutów w poszczególnych kategoriach wiekowych.

 2. Organizatorzy
  • Stowarzyszenie Lekarska Grupa Kolarska.
  • Urząd Gminy Bychawa.
  • Komisja Sportu i Rekreacji Lubelskiej Izby Lekarskiej.

 3. Termin, miejsce i trasa wyścigu:
  18 maja 2007 r. jazda indywidualna na czas
  • Zbiórka w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli o godz. 17:00.
  • Start 0 17:30 w Bychawce A.
  • Trasa: 10 km, nawrót po 5 km

  19 maja 2007 r. wyścig ze startu wspólnego w Bychawie.

  • Wydawanie numerów startowych od 10:30 w miejscu startu, przy ulicy Piłsudskiego.
  • Start ostry 12:00 – kat. A, B, C, KA; 12:05 – pozostałe kat.
  • Trasa: Bychawa (start – meta) runda: Bychawa, Zaraszów, Borowszczyzna, Tarnawka, Stara Wieś, Bychawa.
  • Runda 30,5 km: 3 rundy mężczyźni kat. A, B; 2 rundy – C i kobiety A; 1 runda – kobiety B i mężczyźni kat. D.

 4. Zgłoszenia do 30 kwietnia 2007 r. przyjmują organizatorzy:

 5. Udział i zasady przeprowadzenia wyścigu
  • W wyścigu mogą brać udział lekarze, lekarze stomatolodzy, studenci medycyny i stomatologii, farmaceuci, studenci farmacji oraz pracownicy firm farmaceutycznych, jak również pracownicy służby zdrowia (wymagana kopia dyplomu, legitymacja studencka, aktualne potwierdzenie zatrudnienia).
  • Organizatorzy tylko w wyjątkowych przypadkach dopuszczą do startu zawodników innych niż wyżej wymienieni. Oznaczenie oni będą na liście startowej symbolem "pk".
  • Każdy zawodnik powinien posiadać aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia.
  • Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.
  • Organizatorzy zapewniają ubezpieczenie zawodników NNW, OC na czas trwania wyścigu.
  • Zawodników obowiązuje jazda w kaskach sztywnych.
  • Organizatorzy dopuszczają start na rowerach innych niż szosowe.
  • Wyścig rozegrany będzie w warunkach ograniczonego ruchu drogowego. Ruch poprzeczny i z przeciwnego kierunku będzie zamknięty na czas przejazdu peletonu. Zawodnicy mający znaczną stratę w stosunku do głównej grupy zobowiązani są przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
  • Start odbywa się dwóch grupach, w odstępie 5 minut. Najpierw startuje kat. A, B, C i KA następnie pozostali zawodnicy.
  • Komisję sędziowską wyznaczy OZKol.

 6. Klasyfikacje
  • Open – wszyscy dopuszczeni z wyjątkiem startujących "pk".
  • Oraz w rozbiciu na MP Lekarzy i MP Pracowników Firm Farmaceutycznych i Farmaceutów:
   • Kategoria A: wiek do 35 roku życia (urodzeni do 1972 r.).
   • Kategoria B: od 36 do 45 roku życia (1962 – 1971 r.).
   • Kategoria C: od 46 do 55 roku życia (1952 – 1961 r.).
   • Kategoria D: powyżej 55 roku życia (urodzeni przed 1950 r.).
   • Kobiety A: wiek do 45 roku życia (urodzone do 1962 r.).
   • Kobiety B: wiek powyżej 45 roku życia (urodzone przed 1962 r.)

 7. Nagrody
  • Zwycięzca każdej kategorii otrzyma kolarską koszulkę Mistrza Polski z orłem i logo imprezy.
  • Trzech pierwszych zawodników w każdej z kategorii otrzymuje puchary.
  • Wśród wszystkich zawodników obecnych podczas dekoracji rozlosowane zostaną cenne (!) nagrody.
  • Dla wszystkich uczestników przewidziano upominki i dyplomy.
  • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas wspólnego ogniska w godzinach wieczornych.

 

Strony: 1 2 3 4