Modernizacją bychawskiego zalewu – stan na 13 lipca 2021 r.

image_pdfimage_print

Modernizacja zwiększy poziom atrakcyjności, tego ważnego miejsca rekreacji nie tylko mieszkańców, ale i każdego kto zechce odwiedzić nasze Małe Centrum Świata. W ramach szeregu prac poprawi się także bezpieczeństwo i dostęp do zalewu m.in. przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych, również dla osób niepełnosprawnych. Ważnym punktem modernizacji będzie też remont palisady umacniającej brzeg zbiornika wodnego.

Planowany termin zakończenia prac to koniec lipca br.
W trosce o bezpieczeństwo osób dotychczas korzystających z terenu zalewu przypominamy, że obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na terenie placu budowy.
Zadanie „Poprawa dostępności do obiektów dziedzictwa naturalnego poprzez zagospodarowanie przestrzeni przy zalewie w Bychawie” dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.