Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Gałęzów-Kolonia Druga

W budżecie Gminy Bychawa na rok 2021 zaplanowano 300 000 zł, (w tym ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 291 475 zł oraz ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 8 525 zł) za modernizację ujęcia wody w miejscowości Gałęzów-Kolonia Druga – II etap – kompleksowa modernizacja

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych