Możliwość zapisania się na szkolenie chemizacyjne dla rolników

UWAGA ROLNICY !!!
Prowadzimy zapisy na obowiązkowe szkolenia w zakresie:

stosowania środków ochrony roślin (szkolenie chemizacyjne)

które odbędą się: Bychawskie Centrum Kultury ul. Marszałka J. Piłsudskiego 34

UZUPEŁNIAJĄCE: 11 stycznia 2019 r. o godz. 9:00

Koszt szkoleń: uzupełniające – 100 zł,

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia uprawnia do wykonywania zabiegów oraz zakupu środków ochrony roślin (Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin).
Jest ono wymagane również podczas kontroli w gospodarstwie przez: Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia jest ważne 5 lat.

OBOWIĄZKOWE ZAPISY TELEFONICZNE !!!
530 318 983, 81 534 00 95, 512 022 871