Można składać oferty na najem części nieruchomości położonej w Bychawie przy ul. Kajetana Koźmiana

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bychawie oraz na tablicy ogłoszeń w   budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ulicy Partyzantów 1 zostały wywieszone na okres 21 dni  wykazy części nieruchomości położonej w Bychawie przy ul. Kajetana Koźmiana przeznaczonej do oddania w najem.

Termin składania ofert: do 2022-06-21 

Załączniki: