Można składać oferty na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku (przeprowadzenie zajęć treningowych w zakresie pływania)

image_pdfimage_print

Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: 25 000,00 zł.

Termin składania ofert upływa 3 lutego 2022 r. o godzinie 15.15. Oferty należy składać osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa w poniedziałek w godzinach 8.00-16.00 i wtorek – piątek w godzinach 7.15 – 15.15 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu).