Można przystąpić do projektu o usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

image_pdfimage_print

Bychawa, dn. 29 czerwca 2021 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Bychawy informuje, iż Gmina Bychawa zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Do złożenia wniosku o dotację wymagane jest przeprowadzenie inwentaryzacji ilości odpadów objętych programem.

W związku z powyższym rolnicy z terenu Gminy Bychawa zainteresowani bezpłatnym odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, mogą zgłaszać się do udziału w w/w programie do Urzędu Miejskiego w Bychawa w terminie do 30 lipca 2021 r.

Wzór wniosku można pobrać w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Bychawie 

lub ze strony internetowej https://bychawa.pl

Realizacja programu na terenie Gminy Bychawa planowana jest na rok 2022 i uzależniona od uzyskania dotacji.

Załącznik: