Muzeum Wsi Lubelskiej przygotowało kolejne spotkanie z dziedzictwem kulturowym Lubelszczyzny, pt. Poznajemy dziedzictwo kulturowe regionu. Odbędzie się ono w dniach 24-26 maja 2022 roku.

W tych dniach, uczestnicy przy udziale zaproszonych wykonawców z obszaru Lubelszczyzny (głównie Roztocza i południowego Podlasia) oraz pracowników naszego Muzeum, wezmą udział w spotkaniach z dziedzictwem kulturowym regionu. Na poszczególnych, specjalnie przygotowanych na ten dzień stanowiskach, zaprezentowane zostaną dawne zajęcia, z wykorzystaniem tradycyjnych narzędzi i technologii.

W ramach programu zostały opracowane dwie 2,5-godzinne ścieżki tematyczne, z których każda składa się z pięciu ok. 25-minutowych stanowisk. W obrębie jednej trasy tematycznej będzie mogło poruszać się jednocześnie pięć grup. Ogółem, w pierwszej turze spotkań, zaplanowanej w godzinach 8.4011.05, będzie mogło uczestniczyć 10 grup. Tyle samo w drugiej turze w godzinach 12.0014.25.

Grupy poruszające się po trasach muszą przemieszczać się sprawnie i w określonym czasie, dlatego każdej takiej grupie, przy wejściu do Muzeum, przydzielony zostanie przewodnik, który będzie także, uzupełniał pokazy narracją przewodnicką.

  • opłata za bilet warsztatowy: 30 zł od jednego uczestnika
    (w cenie zawarta jest opłata za przewodnika);
  • grupy mogą liczyć max. do 30 osób.

Muzeum jest w stanie zapewnić przewodnika tylko wcześniej zgłoszonym grupom. Jeden przewodnik może prowadzić grupę liczącą do 30 osób. W sytuacji, gdy grupa jest liczniejsza, należy umówić drugiego przewodnika. W celu rezerwacji wstępu dla grup, prosimy o kontakt z Działem Edukacji i Promocji MWL, pod nr telefonu 81 533 85 13 w. 20,
e-mail: edukacja@skansen.lublin.pl.

Informator o wydarzeniu będzie dostępny na stronie internetowej Muzeum Wsi Lubelskiej: https://skansen.lublin.pl/pl/edukacja/oferta/muzeum-szkole/

W przypadku skrajnie niesprzyjającej pogody Muzeum zastrzega sobie możliwość zmiany formuły zajęć, a nawet ich odwołanie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Szczegółowy zestaw tematów ścieżek edukacyjnych zaplanowanych na trzy dni warsztatowe, tj. 24-26 maja:

24 maja

A. Przygotowanie tradycyjnego wiejskiego pożywienia

1) prezentacja prac przygotowujących wyrób mąki w wiatraku; 2) wypiek podpłomyków; 3) olejarstwo; 4) wyrób kaszy jaglanej w stępie; 5) młocka i oczyszczanie zboża.

B. Śladami ginących zawodów i umiejętności

1) przędzenie na przęślicy; 2) łubiarstwo; 3) pranie z zastosowaniem ługu; 4) w miasteczkowej agencji pocztowej; 5) sitarstwo.

25 maja

A. Przygotowanie tradycyjnego wiejskiego pożywienia

1) prezentacja prac przygotowujących wyrób mąki w wiatraku; 2) garncarstwo; 3) olejarstwo; 4) w miasteczkowej remizie strażackiej; 5) młocka i oczyszczanie zboża.

B. Sztuka ludowa

1) tkactwo; 2) szydełkowanie; 3) wiejska muzyka tradycyjna; 4) kwiaty z bibuły; 5) kowalstwo.

26 maja

A. Wykorzystanie surowców roślinnych

1) tkaczka – wyrób „pereborów”; 2) łatacz; 3) zielarstwo; 4) powroźnictwo; 5) obróbka lnu.

B. Śladami ginących zawodów i umiejętności

1) rymarstwo; 2) kowalstwo; 3) szkutnictwo nadbużańskie;
4) w miasteczkowej remizie strażackiej; 5) garncarstwo.