Na jakie 5 projektów mieszkańcy Bychawy będą głosować w ramach budżetu obywatelskiego

Lista projektów w ramach budżetu obywatelskiego w Gminie Bychawa na 2022 rok, które będą poddane pod głosowanie przez mieszkańców miasta Bychawa.

1. „TOR MINI PUMPTRACK” – lokalizacja w głębi parku przy ul. 11 Listopada w Bychawie. To innowacyjny tor z przeszkodami przeznaczony do zbiorowej rekreacji – bezpiecznej jazdy na rowerze, rolkach, deskorolkach, langboardach i hulajnogach. Utworzonie miejsca zabaw będzie dedykowane dzieciom, młodzieży   i dorosłym z Bychawy i okolic. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia -100.000,00 zł.

2. „REMONT DROGI OSIEDLOWEJ ZA BLOKIEM OD NR 16 DO NR 26 PRZY UL. PARTYZANTÓW W BYCHAWIE”- projekt zakłada remont ponad 60 letniej drogi osiedlowej w pobliżu szkoły podstawowej i marketu Biedronka. Remont odcinka drogi wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i estetykę osiedla. Przewidywany koszt realizacji zadania – 100.000,00 zł.

3. „SPORTOWA BYCHAWA – PROFESJONALNA SIŁOWNIA Z ZEWNĘTRZNYMI ATLASAMI TRENINGOWYMI I REGULACJĄ OBCIĄŻENIA”- lokalizacja na działce nr 949/11, przy ul. Partyzantów w Bychawie. Projekt ma na celu utworzenie siłowni z zewnętrzymi atlasami treningowymi i regulacją obciążenia od 2,50 kg do 230,00 kg. Będzie to miejsce do bezpłatego, całodobowego i aktywnego spędzania czasu na otwartej przestrzenii, w tym także dla osób niepełnosprawnych. Przewidywany koszt zadania – 100.000,00 zł.

4. „REMONT NAWIERZCHNI DROGI WEWNĄTRZOSIEDLOWEJ NA OSIEDLU PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO WZDŁUŻ BUDYNKU NR 65B Z ZAMONTOWANIEM 2 SZT. SPOWALNIACZY DLA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO”- Projekt zakłada remont zniszczonej drogi węwnątrzosiedlowej wzdłuż bloku nr 65b, z wymianą krawężników i zamontowaniem 2 spowalniaczy. Zadanie to ma na celu poprawę bezpieczeństawa ruchu drogowego dla użytkowników ogólnodostępnej drogi oraz estetyki osiedla. Droga osiedlowa jest drogą dojazdową min. do instytucji KRUS, sklepów i przychodni lekarskiej. Przewidywany koszt projektu – 42.500,00 zł.

5.„PRZYJAZNY PARK MIEJSKI W BYCHAWIE – FUNKCJONALNE CAŁODOBOWE SANITARIATY ORAZ STOP BUDOWIE PTASICH GNIAZD”. Lokalizacja w parku miejskim przy ul. Piłsudskiego. Projekt zakłada poprawę funkcjonalności szaletu miejskiego, poprzez jego remont (przebudowa kanalizacji i instalacja sanitariatów typu „tureckiego”) oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto projekt przewiduje skrócenie koron drzew w celu uniemożliwienia, bądź ograniczenia budowy ptasich gniazd. Przewidywany koszt projektu – 100.000,00 zł.