Nabór ofert – „Małe Granty” – Pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Dzień dobry,

proszę o zapoznanie się z informacją dotyczącą udzielania dotacji.

Zarząd Województwa Lubelskiego prowadzi nabór na realizację zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert w obszarze zadań publicznych. Podyktowane jest to potrzebami NGO świadczących pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

Szczegółowe informacje: