Nagrody w dziedzinie kultury przyznane

Nagrody otrzymują osoby, które mają ogromny wpływ na rozwój kultury w naszej Gminie i sprawiają, że nasze małe centrum świata jest dziś miejscem wyjątkowym. Gratuluję wszystkim laureatom, życzę dalszych sukcesów oraz  nieustającej motywacji do pracy mówi Janusz Urban Burmistrz Bychawy.

Nagrody za upowszechnianie kultury za 2020 rok otrzymali Kapela Cyja i Pani Ewa Rębecka.

Kapela Cyja za wieloletnią, pełną pasji działalność muzyczną. To kapela ludowa, pochodząca z okolic Bychawy. Pomysłodawcą i założycielem jest Marek Trzciński. Czteroosobowy skład kapeli to Marek Trzciński – akordeon/śpiew, Mariusz Wąsik – klarnet/śpiew, Jarosław Oszust – kontrabas/śpiew oraz Krzysztof Mendykowski – bęben ze stalką/śpiew. Kapela Cyja wykonuje muzykę wokalno – instrumentalną opartą głównie na utworach regionu lubelskiego. Występuje w tradycyjnych strojach krzczonowskich. Zespół najczęściej prezentuje się na festynach, dożynkach i innych uroczystościach.

Ewa Rębecka za cenne inicjatywy społeczne i kulturalne włączające mieszkańców naszej gminy do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Pani Ewa jest prezesem Bychawskiego Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych oraz Przewodniczącą Gminnej Rady Seniorów w Bychawie. Z sukcesem pisze projekty i pozyskuje środki na różnego rodzaju działania dla Kół Gospodyń Wiejskich i seniorów. Jest pomysłodawczynią wydanego w 2020 roku poradnika kulinarnego pt. „Babcine specjały. Śladami tradycji kulinarnych i okolic”.

Zgodnie z procedurą oceny kandydatur dokonała komisja w składzie Dariusz Buczek Przewodniczący Komisji oraz członkowie: Barbara Cywińska, Piotr Gęba, Jolanta Cajzer oraz Agnieszka Szacoń. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione wnioski, a Burmistrz Bychawy przyznał nagrody kandydatom.

W dniu 6 grudnia 2021 roku, niestety w cieniu pandemii bez uroczystej oprawy, Burmistrz Bychawy wręczył nagrody Gminy Bychawa w dziedzinie upowszechniania kultury