Nagrodzono Męski Zespół Wokalny „Podkowiaki”

Niezmiernie miło nam donieść, że Męski Zespół Wokalny „Podkowiaki” decyzją Zarządu Powiatu w Lublinie – na wniosek Burmistrza Bychawy – otrzymał nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Panowie wyróżnienie odebrali wczoraj tj. 25.05.2023 roku podczas LV Sesji Rady Powiatu w Lublinie.

Warto przypomnieć, że „Podkowiaki” swoją działalność rozpoczęli w 2017 roku – zadebiutowali podczas Spotkania Wigilijnego. Zespołem kieruje Marcin Mączka – instruktor w Bychawskim Centrum Kultury. Dopracowane pod każdym szczegółem występy zespołu uatrakcyjniają liczne wydarzenia – począwszy od tych o zasięgu lokalnym, przez regionalne, na ogólnopolskich kończąc.

W 2020 roku Męski Zespół Wokalny „Podkowiaki” został uhonorowany Nagrodą Gminy Bychawa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Występy zespołu udostępniane są m.in. na kanale YouTube Bychawskiego Centrum Kultury.

Męskiemu Zespołowi Wokalnemu „Podkowiaki” pragnę złożyć serdeczne gratulacje z okazji otrzymania nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Dziękuję za Wasze zaangażowanie w uatrakcyjnianie bychawskich wydarzeń. Życzę wielu kolejnych wspaniałych występów.

Burmistrz Bychawy Janusz Urban