Najbliższe posiedzenia komisji Rady Miejskiej –

image_pdfimage_print

3 września 2013 r. (wtorek) godz. 1300 posiedzenie Komisji do spraw oświaty
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowo-wychowawczych do nowego roku szkolnego.
2. Sprawozdanie z pracy komisji za I półrocze 2013 r.
3. Sprawy bieżące.

29 sierpnia 2013 r. (czwartek) godz. 1330 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości,
b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bychawa oraz warunków i zasad korzystania z nich.
2. Sprawozdanie z pracy komisji za I półrocze 2013 r.
3. Sprawy bieżące.

29 sierpnia 2013 r. (czwartek) godz. 1400 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
b) zmian w uchwale budżetowej na rok 2013.
2. Sprawozdanie z pracy komisji za I półrocze 2013 r.
3. Sprawy bieżące.