Największa inwestycja drogowa ostatnich lat

image_pdfimage_print

Droga Gałęzów – Leśniczówka
alt

Co prawda uroczystego przecięcia wstęgi jeszcze nie było, ale po nowej drodze można już jeździć. Budowa drogi z Gałęzowa do Leśniczówki została zakończona w terminie. Nowa droga na pewno poprawi poziom życia mieszkańców Gałęzowa, jak i tych, którzy tylko przez naszą gminę przejeżdżają, a nie chcą wjeżdżać do centrum. Do tej pory, droga z Gałęzowa do Leśniczówki, wiosną podczas roztopów i czasie deszczy, bywała praktycznie nieprzejezdna.
 – Nie było żadnych kłopotów z wykonawcą drogi, choć majowa aura trochę opóźniła odbiór pierwszego etapu budowy. Jednak całość została wykonana i urząd odebrał inwestycję w terminie. Mieszkańcy powinni być zadowoleni. – informuje inspektor Andrzej Kucharski z Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej UM w Bychawie.
Odcinek jezdni o szerokości 5 m i długości 1209 m został wybudowany na bazie istniejącej drogi utwardzonej kruszywem. Zostały wykonane remonty przepustów, podbudowa i warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni. W wyniku realizacji projektu zostały zmodernizowane dwa skrzyżowania.
– Budowa drogi Gałęzów – Leśniczówka to nasza największa inwestycja drogowa ostatnich lat i jednocześnie największy unijny projekt, obok modernizacji oczyszczalni ścieków i zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych, realizowany przez gminę – mówi naczelnik Jolanta Puła-Dzięciatkowska, koordynator projektu.
Budowa drogi kosztowała 2.142.006,16 zł, z czego kwota dofinansowania z Unii Europejskiej wyniosła 1.067.038,08 zł (dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na projekt  „Budowa drogi gminnej Gałęzów – Leśniczówka”).
alt
Autor: Monika Głazik