Nasi mieszkańcy rozdają ciepłe jedzenie przy granicy z Ukrainą

Od środy (2 marca 2022 r.) mieszkańcy gminy Bychawa aktywnie włączają się w pomoc ogarniętej wojną Ukrainie poprzez akcję dożywiania uchodźców na granicy w miejscowości Dorohusk.

W przedsięwzięciu tym biorą udział Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Gmina Bychawa i Bychawskie Centrum Kultury. Pomysłodawcom i osobom aktywnie zaangażowanym w akcję serdecznie dziękujemy!