Nowy dodatek energetyczny

image_pdfimage_print

OGŁOSZENIE O DODATKU ENERGETYCZNYM

Burmistrz Bychawy informuje, że od 1 stycznia 2014 r. wszedł w życie zapis ustawy z dnia 26 lipca 2013r o zmianie ustawy – Prawo Energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 984) wprowadzający dodatek energetyczny dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, którym jest osoba spełniająca następujące warunki:

posiada umowę sprzedaży lub umowę kompleksową z dostawcą energii elektrycznej,

  • ma przyznany dodatek mieszkaniowy (ta sama osoba, która jest stroną umowy z dostawcą energii elektrycznej),
  • zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.

 

Jeżeli są spełnione powyższe warunki należy:

  • złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bychawie (druki wniosków o przyznanie dodatku energetycznego można uzyskać w pokoju Nr 19 na I piętrze
  • oraz w Punkcie Obsługi Interesanta),
  • dostarczyć wraz z wnioskiem kserokopię umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej zawartej z dostawcą energii elektrycznej.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. wysokość dodatku energetycznego obowiązująca w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. wynosi miesięcznie:
11,36 zł dla gospodarstwa domowego 1 – osobowego,

15,77 zł dla gospodarstwa domowego 2 – 4 – osobowego,

18,93 zł dla gospodarstwa domowego 5 – osobowego i więcej.         


Dodatek energetyczny wypłacany będzie w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

 

ZAŁĄCZNIK – wniosek