Nowy rok, nowe wyzwania. Radni uchwalili budżet na 2023 rok. Stawiamy w nim na rozwój inwestycji, edukacji i wsparcie dla seniorów. Liczymy na dalszy szybki rozwój naszego małego centrum świata

Mapa poglądowa planowanej przebudowy szosy

Najważniejsze inwestycje2023 roku:

  • „Rozwój układu komunikacyjnego w gminie Bychawa poprzez przebudowę dróg wiejskich” w miejscowościach Bychawka Druga-Kolonia (droga nr 107236L oraz 107237L), Osowa (droga nr 107236L), Leśniczówka (droga nr 107208L), Osowa-Kolonia (droga nr 107233L), Olszowiec-Kolonia (droga nr 107232L), Gałęzów (droga nr 107227L), Łęczyca (droga nr 107142L), Stara Wieś Druga (droga 107218L). Łącznie powstanie ponad 6 km dróg asfaltowych!
  • Przebudowa drogi powiatowej (przejętej w zarząd) nr 2284L od ul. Mickiewicza w Bychawie do Olszowca oraz drogi nr 2285L od Olszowca przez Romanów do granicy z Gminą Krzczonów. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu, przy współfinansowaniu Powiatu Lubelskiego, prawie 4,5 km drogi zyska nową nawierzchnię.
  • „Rozwój układu komunikacyjnego w mieście Bychawa” to budowa nowego, jakże potrzebnego w naszym mieście, dworca komunikacji publicznej oraz stworzenie blisko 100 (!) nowych miejsc parkingowych. Ponadto przebudowana zostanie ul. Księdza Dominika Maja.
Planowana budowa dworca
Planowane miejsce parkingowe

Dzięki pomocy finansowej przekazanej przez Gminę Bychawa Powiatowi Lubelskiemu zrealizowany ma zostać III etap zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2278L Osmolice-Bychawka-Bychawa w miejscowości Bychawka Pierwsza i Bychawka Druga w zakresie wykonania chodnika”.

W ramach dotacji celowej przekazanej z budżetu gminy wyremontowany ma zostać hol w budynku Bychawskiego Centrum Kultury, a także zapewniony wkład do projektu „Literackie Spa Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie”.

Rok 2023 ma być pierwszym, w którym w gminie Bychawa zafunkcjonuje żłobek, a dzieci z Samorządowego Przedszkola zyskają nowe, piękne sale lekcyjne. Zadanie to, rozpoczęte w ubiegłym roku, jest niezwykle wyczekiwane przez naszych mieszkańców.

Z zajęć edukacyjnych będą mogli skorzystać również seniorzy. Dzięki środkom przekazanym przez gminę, w naszym mieście nadal funkcjonował będzie Uniwersytet Trzeciego Wieku. Planujemy również realizację Programu osłonowego „Korpus Wsparcia dla seniorów”. Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym najbardziej potrzebujące osoby otrzymają opaski ratunkowe.

Park miejski położony przy ul. Piłsudskiego zmieni swe oblicze. Nowa architektura, nowa roślinność i nowe możliwości odpoczynku dla mieszkańców. Niezmienne pozostaną tylko stare drzewa, które w upalne dni dają tak przyjemny chłód. Park zachowa swój „zielony” charakter, a my unikniemy tworzenia betonowego placu w centrum miasta.

Mieszkańcy ul. Pileckiego będą mogli korzystać z nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej.

Jak widzicie pracowity rok przed nami! Już dziś prosimy mieszkańców o wyrozumiałość i cierpliwość. Pamiętajcie, że utrudnienia związane z budową drogi będą chwilowe, a komfort życia, a przede wszystkim nasze bezpieczeństwo są o wiele więcej warte!