O godzinie 12.00 w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania zostanie uruchomiony jednominutowy ciągły sygnał alarmowy

2017-06-22 syrena alarmowa UM Bychawa

Komunikat: Trening SWA/SWO

Urząd Miejski w Bychawie informuje mieszkańców Gminy Bychawa, że w dniu 19 grudnia 2019 r. (czwartek)  o godzinie 1200 w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania  zostanie uruchomiony jednominutowy ciągły sygnał alarmowy we wszystkich syrenach SWA/SWO na terenie województwa lubelskiego.

Będzie to sygnał ćwiczebny, dlatego prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań wynikających z treści komunikatu.

Burmistrz Bychawy

Janusz Urban