Obowiązki właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w sprawie nawisów lodowych i śniegowych na budynkach

image_pdfimage_print

Właściciele lub zarządcy obiektów budowlanych obowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego w razie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą mieć wpływ na uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, jak również mogących spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, nałożony na właścicieli i zarządców budynków przez art. 61 pkt 2 ustawy  – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.1333 ze zm.), obejmuje także usuwanie z elementów elewacji sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.

W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, należy bezzwłocznie spełniać ww. obowiązek wynikający z przepisów.