Obrady XLVII sesji Rady Miejskiej w Bychawie

image_pdfimage_print

Uprzejmie zapraszam na obrady XLVII sesji Rady Miejskiej w Bychawie, która odbędzie się   w dniu  22 kwietnia 2010r. o godz. 15.00 ( czwartek ) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22.

1. Otwarcie obrad sesji. 
2. Przyjęcie protokołu z XLV i XLVI sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
4. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
5. Kalendarz imprez kulturalnych gminy Bychawa.
6. Funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Bychawa.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa,
b) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Stara Wieś Pierwsza gm Bychawa,
c) wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy części nieruchomości,
d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości,
e) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
f) zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
8. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bychawa za rok 2009.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Bychawy.
9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
10. Sprawy bieżące.
11. Zakończenie obrad sesji.