Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi

image_pdfimage_print

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich prowadzi projekt badawczy pn. „Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi”, którego celem jest pogłębienie i zaktualizowanie wiedzy na temat aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich – w szczególności identyfikacja dobrych praktyk oraz określenie najważniejszych wyzwań i problemów, stojących przed organizacjami pozarządowymi.

Pierwszym etapem badania, prowadzonego przy wsparciu ekspertów z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jest stworzenie Bazy Danych Organizacji Wiejskich, w której gromadzone są podstawowe informacje o organizacjach. Informacje zebrane za jej pośrednictwem zostaną uzupełnione i pogłębione w kolejnych etapach – wywiadach telefonicznych oraz fokusach (wywiadach grupowych).

Link do samego formularza Bazy: https://www.faow.org.pl/baza/ dla organizacji wiejskich, działających na obszarze naszej gminy.

Więcej informacji na temat projektu dostępnych jest na stronie: https://faow.org.pl/obserwatorium-obywatelskiej-aktywnosci-wsi/