OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu położonych na terenie Gminy Bychawa

image_pdfimage_print

Zawiadamia się, że w trybie art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) w dniu 4 października 2011 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie pokój Nr 9 na okres 60 dni zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasu, stanowiący własność osób fizycznych.
W terminie 30 dni od wyłożenia projekt uproszczonego urządzenia lasu tj. od 4 października 2011 r. zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu w miejscu jego wyłożenia. Starosta wydaje decyzję w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.
Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasu będą podstawą naliczenia podatku leśnego.
Zawiadomienie podano do publicznej wiadomości w dniu 4 października 2011 r. poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bychawie, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bychawie przy ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach: Bychawka Pierwsza, Bychawka Druga, Bychawka Trzecia, Bychawka Druga Kolonia, Bychawka Trzecia Kolonia, Gałęzów, Gałęzów Kolonia Pierwsza, Gałęzów Kolonia Druga, Grodzany, Józwów, Kosarzew Dolny Kolonia, Łęczyca, Leśniczówka, Kowersk, Marysin, Osowa, Osowa Kolonia, Olszowiec, Olszowiec Kolonia, Podzamcze, Romanów, Skawinek, Stara Wieś Pierwsza, Stara Wieś Druga, Stara Wieś Trzecia, Urszulin, Wandzin, Wincentówek, Wola Duża, Wola Duża Kolonia, Wola Gałęzowska, Wola Gałęzowska Kolonia, Zaraszów, Zaraszów Kolonia, Zdrapy, Zadębie.

Bychawa, 4 października 2011 r.
GPK.6162.1.2011