OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBELSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

image_pdfimage_print

Starosta Lubelski

ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin

tel. 81 528-66-00, fax. 81 528-66-01

Lublin, 2015-03-10

AB.6740.152.2015.MS2

OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBELSKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Działając na podstawie art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Powiatu w Lublinie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

Budowa drogi powiatowej nr 2294L Gałęzów – Kowersk – Zakrzówek od km 4+523,65 do km 6+694,10 na działkach położonych w miejscowościach Gałęzów Kolonia Druga, Kowersk gm. Bychawa oraz w miejscowości Kiełczewice Górne gm. Strzyżewice.

 

 

Inwestycja będzie realizowana na niżej wymienionych działkach (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numer działki po podziale przejętej pod drogę):

 

Gmina Bychawa

–  obręb: 8 – Gałęzów Kolonia Druga

działki nr ew.: 116 (116), 8/2 (8/3), 7/1 (7/2), 5 (5/1), 4/4 (4/7), 4/4 (4/8), 4/2 (4/5), 2 (2/1), 122 (122/1), 121 (121/1), 120 (120/1), 117/1 (117/6), 117/2 (117/4)

– obręb: 12 – Kowersk

działki nr ew.: 82/1 (82/3), 83/7 (83/8), 64/3 (64/7), 64/4 (64/5), 63 (63/1), 40 (40/1), 40 (40/3), 40 (40/5), 44/1 (44/3), 43/1 (43/2), 41 (41/2), 47 (47/2), 49/1 (49/3), 52 (52/1), 263 (263/1), 53, (53/1), 54/1 (54/3), 54/2 (54/5), 55/3 (55/5), 55/3 (55/6), 55/4 (55/8), 56 (56/1), 57 (57/1), 58, (58/1), 59/1 (59/8), 59/4 (59/10), 59/5 (59/12), 59/6 (59/14), 259 (259/1), 140 (140/1), 141, (141/1), 145 (145/1), 146 (146/1), 147 (147/1), 34/3 (34/12), 34/6 (34/9), 34/5 (34/7), 32 (32/1), 31 (31/1), 30 (30/1), 29/1 (29/2), 24 (24/1), 23 (23/1), 22/3 (22/8), 22/1 (22/6), 22/2 (22/4), 21/2, (21/5), 21/1 (21/3), 20 (20/1), 19 (19/1), 18 (18/1), 17 (17/4), 16 (16/1), 266/1 (266/8), 266/2, (266/6), 266/3 (266/4), 12 (12/1), 11 (11/1), 9/1 (9/2), 7 (7/1), 6/1 (6/2), 4/2 (4/5)

 

Gmina Strzyżewice

– obręb: 10 – Kielczewice Górne

działki nr ew.: 712 (712/1), 711/1 (711/4), 710 (710/1)

oraz na działkach do czasowego zajęcia (w nawiasie podano numer działki po podziale nieruchomości, pozostającej u dotychczasowego właściciela):

a) pod budowę zjazdów:

Gmina Bychawa

– obręb: 8 – Gałęzów Kolonia Druga

działki nr ew.: 8/2 (8/4), 7/1 (7/3), 4/4 (4/9), 122 (122/2), 121 (121/2), 120 (120/2), 117/1, (117/7), 117/2(117/5)

–  obręb: 12 – Kowersk

działki nr ew.: 64/3 (64/8), 64/4 (64/6), 63 (63/2), 44/1 (44/4), 43/1 (43/3), 41 (41/3), 47 (47/3), 49/1 (49/4), 52 (52/2), 263 (263/2), 53 (53/2), 54/1 (54/4), 54/2 (54/6), 55/3 (55/7), 55/4 (55/9), 56 (56/2), 57 (57/2), 58 (58/2), 59/1 (59/9), 59/4 (59/11), 59/5 (59/13), 140 (140/2), 141, (141/2), 145 (145/2), 146 (146/2), 147 (147/2), 257, 150, 40 (40/6), 34/3 (34/11), 34/3 (34/13), 34/6 (34/10), 34/5 (34/8), 32 (32/2), 31 (31/2), 30 (30/2), 29/1 (29/3), 24 (24/2), 23 (23/2), 22/3, (22/9), 22/1 (22/7), 22/2 (22/5), 21/2 (21/6), 21/1 (21/4), 20 (20/2), 19 (19/2), 18 (18/2), 16, (16/2), 266/2 (266/7), 266/3 (266/5), 12 (12/2), 11 (11/2), 9/1 (9/3), 7 (7/2), 6/1 (6/3), 4/2 (4/6), 4/3

  1. pod przebudowę sieci elektroenergetycznej:

 

Gmina Bychawa

– obręb: 8 – Gałęzów Kolonia Druga

działki nr ew.: 4/4 (4/9)

– obręb: 12 – Kowersk

działki nr ew.: 64/3 (64/8), 64/4 (64/6), 54/1 (54/4), 57 (57/2), 58 (58/2), 59/5 (59/13), 140, (140/2), 22/1 (22/7), 19 (19/2), 17 (17/5), 16 (16/2)

 

Gmina Strzyżewice

– obręb: 10 – Kiełczewice Górne

działki nr ew.: 712 (712/2)

  1. pod przebudowę sieci wodociągowej:

 

Gmina Bychawa

– obręb: 8 – Galęzów-Kolonia Druga

działki nr ew.: 4/4 (4/9), 117/1 (117/7), 117/2 (117/5)

– obręb: 12 – Kowersk

działki nr ew.: 83/7 (83/9), 64/3 (64/8), 54/1 (54/4), 56 (56/2), 140 (140/2), 7 (7/2)

  1. pod przebudowę osadnika gnilnego:

 

Gmina Bychawa

– obręb: 12 – Kowersk

działki nr ew.: 140 (140/2).

W Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9, pok. 107, w godzinach pracy Wydziału /poniedziałek, środa, czwartek 7.30 – 15.30, wtorek 7.30 – 16.00, piątek 7.30 – 15.00/ udzielane będą informacje dotyczące przedmiotowej inwestycji.

z up. Starosty Lubelskiego

mgr inż. Lidia Koper

Naczelnik Wydziału

Architektoniczno Budowlanego