OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO o wydaniu decyzji w II instancji w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

image_pdfimage_print

Działając na podstawie art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r., oszczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.687 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 22013 r., poz. 267), zawiadamiam owydaniu w dniu 14 września 2015 r. decyzji znak: IF.I.7821.7.2015.BD, utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję Starosty Lubelskiego nr 553/15 z dnia 24 kwietnia 2015 r., znak: AB.6740.152.2015.MSZ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi powiatowej nr 2294L Gałęzów – Kowersk – Zakrzówek od km 4+523,65 do km 6+694,10 na działkach położonych w miejscowościach Gałęzów Kolonia Druga, Kowersk gm. Bychawa oraz w miejscowości Kiełczewice Górne gm. Strzyżewice. Zgodnie z przepisami, strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Wydziale Infrastruktury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, II piętro, pokój nr 212, telefon: 81 74-24-245, w godzinach pracy Urzędu.

 

Na decyzję stronom przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane, po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Lublin, dnia 14 września 2015 r.