Oczyszczalnia – modernizacja za 5 milionów zł!

image_pdfimage_print

Unia EuropejsjaZPORRGmina Bychawakliknij by zobaczyć zdjęcia Największa inwestycja gminy Bychawa – modernizacja oczyszczalni ścieków etap I – została zakończona. 6. listopada otwarto obiekt po gruntownej przebudowie.
To był już ostatni dzwonek, by zmodernizować bychawską oczyszczalnię. Dlaczego? Bo po kilkunastu latach intensywnej eksploatacji bychawska oczyszczalnia przestała spełniać wymogi techniczne.

Zadanie to zrealizowano przy ogromnym udziale unijnych środków. Dzięki świetnemu projektowi gmina Bychawa do tej ponad 5-milionowej inwestycji dołożyła niecałe 11 tys. zł!

Spadło zużycie wody w mieście, ścieki stały się bardziej skondensowane, trudniejsze do neutralizacji. Oczyszczalnia powinna być bardziej wydajna, ekonomiczna i bezpieczniejsza dla pracowników. Tymczasem zasadniczym problemem w bychawskiej oczyszczalni był brak stabilności pracy spowodowany wyeksploatowaniem istniejących urządzeń.
Dlatego, w 2005 roku gmina Bychawa złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bychawie” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny, Działanie 3.1 – Obszary wiejskie, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006. Złożony wniosek został pozytywnie oceniony przez Panel Ekspertów pod względem merytorycznym i technicznym, i decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Modernizacja kosztowała 5.164.502,42 zł, z czego łączne dofinansowanie ze środków EFRR to kwota 3.591.659,95 zł, a ze środków budżetu państwa 478.887,99 zł. W przetargu ograniczonym na Modernizację oczyszczalni ścieków w Bychawie została wybrana oferta EKO-MTK spółki z o.o. z siedzibą w Brwinowie. Prace zostały rozpoczęte 25 sierpnia ubiegłego roku i trwały ponad rok.