Od 1 lutego 2022 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

image_pdfimage_print
  • 23 zł miesięcznie od osoby, za odpady zbierane w sposób selektywny (zmiana z 17 zł)
  • 56 zł miesięcznie od osoby w przypadku nie dopełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych  w sposób selektywny
    (do momentu stwierdzenia poprawnej segregacji odpadów)

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oświadczyli, że posiadają kompostownik przydomowy i kompostują w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne od 01.02.2022 r. korzystają ze zwolnienia w wysokości 2 zł (zmiana z 1 zł) od miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla jednego mieszkańca i nie muszą składać ponownie deklaracji.

Właściciele chcący skorzystać z w/w zwolnienia zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Pozostałe wpisy w tej kategorii