Od 3 czerwca można odbierać pojemniki na śmieci

image_pdfimage_print

Burmistrz Bychawy informuje, ze w dniach od 3 czerwca 2013 r. do 14 czerwca 2013 r. w godzinach od 8.00 do 19.00 w dni robocze (za wyjątkiem soboty i niedzieli) na terenie bazy Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Bychawie przy ul. Budnego 6 A, nieodpłatnie będą wydawane pojemniki na odpady komunalne o pojemności 120 l, służące do zbierania „frakcji mokrej”.

 

Warunkiem otrzymania pojemnika jest:
1.Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w Urzędzie Miejskim w Bychawie;
2.Zgloszenie się właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy z dowodem osobistym w w/w punkcie;
3.Podpisanie umowy użyczenia pojemnika;
4.Odbiór pojemnika we własnym zakresie.