Od 6 września 2019 roku wszyscy w Gminie Bychawa musimy segregować odpady.

Od 6 września 2019 r. właściciele nieruchomości są obowiązani do zbierania odpadów w sposób selektywny.

Obowiązujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1.12.2019 r.

  • 14 zł miesięcznie od osoby, za odpady zbierane w sposób selektywny
    (bez zmian);
  • 56 zł miesięcznie od osoby w przypadku nie dopełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych  w sposób selektywny (do momentu stwierdzenia poprawnej segregacji odpadów).

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Bychawie Nr
XIII/100/2019 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w/w opłatę należy uiszczać w
następujących terminach:

  • I kwartał – do  15 lutego
  • II kwartał – do  15 maja
  • III kwartał – do 15 sierpnia
  • IV kwartał – do 15 listopada

w kasie Urzędu Miejskiego w Bychawie lub na rachunek bankowy Gminy Bychawa w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Bychawie

Nr konta: 09 8685 0001 0017 3892 2000 0480