Od nowego roku nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

image_pdfimage_print

Informujemy, że od 1 stycznia 2021 r. wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

  • 17 zł miesięcznie od osoby, za odpady zbierane w sposób selektywny.
  • 56 zł miesięcznie od osoby w przypadku nie dopełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny
    (do momentu stwierdzenia poprawnej segregacji odpadów).

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym od 1.01.2021 mogą skorzystać ze zwolnienia w wysokości 1 zł od miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla jednego mieszkańca.

Właściciele chcący skorzystać z w/w zwolnienia zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, której wzór został zamieszczony poniżej.

Załączniki: