Odnawialne źródła energii pretekstem do współpracy

image_pdfimage_print

2015-06-29 17.25.34 przedsiebiorcy

29 czerwca 2015 r. w galerii Bychawskiego Centrum Kultury  odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami naszej gminy. To kolejna konferencja zainicjowana przez władze gminy w ramach współpracy  z lokalnym biznesem. Grupą docelową spotkania byli przedsiębiorcy, ale nie zabrakło radnych i zarządzających instytucjami. Przypomnijmy, że pierwsze spotkanie odbyło się 14 marca br. i dotyczyło wskazania potencjalnych źródeł finansowania działalności w aspekcie nowego programowania unijnego na lata 2014-2020.

Tym razem  myślą przewodnią była realizacja przez przedsiębiorców wspólnego projektu związanego z odnawialnymi źródłami energii oraz gospodarką niskoemisyjną. Uchwalona ustawa o energii odnawialnej jest odrębnym przepisem, który daje nadzieję na uregulowanie zasad  funkcjonowania rynku energii odnawialnej w odniesieniu do osób fizycznych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie możliwości wykorzystania OZE podzielili się przedstawiciele firmy  EuroCompass Sp. z o.o w  Lublinie. W trakcie swojej prezentacji przedstawili  następujące obszary:

  • Możliwości wykorzystania energii wiatrowej, słonecznej, geotermalnej oraz biomasy.
  • Zagadnienia techniczne dotyczące  podstaw działania urządzeń i instalacji zasilanych energią ze źródeł odnawialnych.
  • Cele i korzyści wynikające ze stosowania urządzeń zasilanych energią ze źródeł odnawialnych m.in. kolektorów słonecznych, pomp ciepła jak również  systemów opartych na fotowoltaice.
  • Praktyczne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w działalności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
  • Możliwości finansowania inwestycji dotyczących odnawialnych źródeł energii z funduszy strukturalnych oraz innych źródeł zewnętrznych.

Prezentacja w sposób rzetelny pokazała wady i zalety zastosowania poszczególnych instalacji zasilanych OZE .Należy podkreślić  fakt,  iż prelegenci posiadają bogate doświadczenia praktyczne wynikające z użytkowania przez nich zastosowanych rozwiązań w tym zakresie. Wysnute przez prowadzących wnioski  zachęciły zebranych do ożywionej dyskusji. Zainteresowanie wykazali zarówno przedsiębiorcy indywidualni jak i przedstawiciele  OSM w Bychawie w osobie P. Prezes Zofii Popławskiej oraz  Spółdzielni Mieszkaniowej, którą reprezentował p.Waldemar Tudrujek – członek zarządu. W odpowiedzi na zainteresowanie uczestników konferencji Przewodniczący Rady P. Grzegorz Szacoń poddał pod rozwagę realizację wspólnego projektu mającego na celu zmniejszenie emisji CO2  w atmosferze.

2015-06-29 17.24.48 przedsiebiorcy

Partnerami w tym projekcie mogliby być zarówno Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. jak też lokalne przedsiębiorstwa. Pan Burmistrz Janusz Urban zasugerował, że warto ponownie spotkać się po wakacjach. Okres letni należałoby wykorzystać na przemyślenia dotyczące np. wyboru konkretnych projektów realizowanych wspólnie bądź indywidualnie. W chwili obecnej gdy nie dysponujemy jeszcze szczegółowymi wytycznymi to  określenie typu przedsięwzięcia nie będzie łatwe. Pan Burmistrz podsumowując spotkanie  poinformował , że gmina Bychawa będzie aktualizować strategię rozwoju gminy oraz plan gospodarki niskoemisyjnej. Dokumenty te będą odgrywały kluczową rolę przy aplikowaniu  o środki unijne.  Pan Janusz Urban podkreślił, że ważne jest skonstruowanie dokumentu, który będzie odzwierciedlał potrzeby mieszkańców. W tym celu odbędą się konsultacje społeczne, na które już teraz serdecznie zapraszamy. Przedsiębiorcom zaś dziękujemy za udział, wolę współpracy  i zawsze cenny głos wniesiony w dyskusji nad sprawami gminy. 

Jolanta Cajzer, Magdalena Kostruba