Odśnieżanie dróg

 Informacje o stanie przejezdności oraz wszelkie uwagi odnośnie zimowego utrzymania dróg powiatowych można uzyskać telefonicznie w czasie trwania akcji zimowej w godzinach 4.00-20.00 pod numerem tel. 501 80 51. Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych (teren gminy Bychawa) odpowiedzialny jest Obwód Drogowy Nr 2 w Bychawie.

Informacje odnośnie zimowego utrzymania dróg gminnych można uzyskać telefonicznie w Urzędzie Miejskim w Bychawie pod numerem telefonu: 81 56-60-004 w. 39 oraz w pokoju nr 19 (w godz. 7.15-15.15) oraz pod numerami tel. komórkowych 693-298-252; 669-365-185.
Uwagi odnośnie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich można składać całodobowo pod numerem telefonu: 81 56-61-392.

 

Kolejność odśnieżania dróg gminnych:

 

 

alt
Objaśnienia:
I – przywrócenie przejezdności w ciągu 8 godzin, odśnieżanie całej szerokości jezdni.
II – przywrócenie przejezdności w ciągu 72 godzin, odśnieżanie pasa szerokości 4 m,
mijanki co kilkadziesiąt metrów.
III – przywrócenie przejezdności w ciągu 6 dni,odśnieżanie pasa szerokości 4 m,
mijanki co kilkadziesiąt metrów.

 

Kolejność odśnieżania dróg powiatowych:
alt
W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych dopuszczalne są przerwy w komunikacji:
na drogach standardu III – do 6 godzin, IV – do 8 godzin, V – do 24 godzin,VI – do 48 godzin.