Oferta ferii zimowych dla dzieci rolników – luty 2018

Oferta jest przeznaczona dla dzieci rolników do 16 roku życia (urodzonych po 1 stycznia 2002 r.), których rodzice, bądź jedno z rodziców/prawny opiekun podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Termin wypoczynku zimowego:
02.02.2018 r. – 11.02.2018 r.

Ośrodek Kolonijny w Murzasichle położony wśród malowniczych tatrzańskich lasów!

Do najbliższego wyciągu 150 m, do Zakopanego tylko 7 km!

W założeniu pobytu na wypoczynku zimowym:

– wycieczki,
– ogniska,
– dyskoteki,

Wiele atrakcji dla dzieci!

Profesjonalna kadra opiekunów i animatorów zabaw czuwająca nad bezpieczeństwem dzieci.

Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć:

  1. Wypełnioną kartę kwalifikacyjną oraz oświadczenie rodzica/opiekuna (według formularzy załączonych do oferty).
  2. Oryginał zaświadczenia z KRUS zgodne z wcześniej opisanymi wymogami.
    Proszę o dopilnowanie, by zaświadczenia były wystawione na rodziców (prawnych opiekunów), ponieważ niektóre placówki KRUS wystawiają zaświadczenia na dzieci, z których nie wynika w jakim zakresie ubezpieczeni są rodzice. Rodzice/opiekunowie prawni pobierający rentę bądź emeryturę zobowiązani są
    o przedstawienie zaświadczeń z KRUS (odcinek o wysokości renty nie jest dokumentem).
    Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne.

Dopłata do ferii zimowych = 390 zł

Wypoczynek zorganizowany:
– w Ośrodku „U Ziomka” w malowniczej wsi Murzasichle, ul. Sądelska 90A/85B, 34-531 Murzasichle.

Turnus trwa 10 dni, planowany w trakcie trwania ferii zimowych dla poszczególnych województw.

DANE KOORDYNATORA:

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, biuro w Krasnymstawie:
ul. Podwale 6/107
22-300 Krasnystaw
e-mail: mar_gol1@op.pl

KONTAKT:
507 751 786
82 576 14 16