Oferta pracy dla Animatora Sportu

Animator Sportu… poszukiwany!

Jesteś otwarty – otwarta, komunikatywny – komunikatywna? Masz głowę pełną pomysłów i ciekawych inicjatyw, a sport i ruch to Twoja pasja? Chcesz zarobić na przyjemności? Bez znaczenia twój wiek. To oferta dla Ciebie!

Burmistrz Bychawy zaprasza do składania ofert na stanowisko Animatora Sportu na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej w Bychawie.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

Praca w godzinach popołudniowych od godz. 16.00 oraz weekendy.

Wymagania niezbędne to posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  (nauczyciel wychowania fizycznego, trener, instruktor).

Niekaralność za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, pełna zdolność do czynności prawnych.

Mile widziane:

– doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera sportu, instruktora sportu i rekreacji,

– dokładność w wykonywaniu zadań, kultura osobista, systematyczność,    obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Inicjowanie i prowadzenie zajęć rekreacyjnych i imprez sportowych dla różnych grup wiekowych tym dla: dzieci i młodzieży, osób dorosłych i seniorów, osób niepełnosprawnych.

Współpraca z dyrektorami szkół w celu organizacji zajęć sportowych oraz promocji aktywności fizycznej.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi w zakresie popularyzacji zajęć sportowych i rekreacyjnych.

Organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjające włączeniu społecznemu.

Organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu.

Nadzór nad realizacją harmonogramu korzystania z boiska.

Prowadzenie rejestru użytkowników obiektu.

Dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia.

Dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego.

Prowadzenie dziennika pracy animatora.

Uczestnictwo w szkoleniach podnoszących kwalifikacje organizacyjne i managerskie.

Wykonywanie innych niezbędnych zadań z polecenia gospodarza obiektu.

 

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bychawie tel. 81 5660 087 wew.  53, 19