Oferta szkolenia oraz 3 miesięczny staż

Innowacyjne Centrum Rozwoju oferuje szkolenie oraz 3 miesięczny staż

Oferta jest skierowana do osób przynależących do przynajmniej jednej z grup:
– warunek konieczny – w wieku 30 lat i więcej ,
– bezrobotnych (zarówno niezarejestrowanych i zarejestrowanych)
– zamieszkujących w województwie lubelskim
– osób odchodzących z rolnictwa
– z niepełnosprawnościami
– osób długotrwale bezrobotnych
– osób zarejestrowanych w KRUS i PUP/MUP

W ramach wspomnianego szkolenia zawodowego uczestnikom przysługuje:
– stypendium szkoleniowe – 6,63 zł netto/godz. szkoleniową
– zwrot kosztów dojazdu
– catering na zajęciach szkoleniowych
– materiały i pomoce dydaktyczne
– szkolenia zawodowe (60 godz) z zakresu : pracownik biurowy z elementami kadr, rejestratorka medyczna, magazynier,
– profesjonalną kadrę szkoleniową
– opracowanie Indywidualnych Planów Działania
– indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy

Po odbytym szkoleniu oferujemy płatny 3-miesięczny staż,
w wysokości 1441 PLN netto miesięcznie dla uczestnika projektu.
Staż odbędą Państwo w firmie jak najbliżej Państwa miejsca zamieszkania.

Po zakończeniu szkoleń otrzymają Państwo zaświadczenie o ich ukończeniu oraz certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji na tym stanowisku.

Staż odbędą Państwo w firmie jak najbliżej Państwa miejsca zamieszkania.
Zainteresowanych proszę o przesyłanie CV na adres e-mail: icr.gabrielagryzio@gmail.com
Pozdrawiam,
Gabriela Gryzio
Innowacyjne Centrum Rozwoju
tel.733 899 630