Oferty inwestycyjne


Dla Inwestorów !

Mamy do zaoferowania wiele nieruchomości. Większość usytuowana jest w Bychawie lub jej bliskiej okolicy. Mogą być one wydzierżawione lub sprzedane. Na terenie gminy preferowana jest działalność w zakresie: turystyki, agroturystyki, różnego rodzaju usług, przemysłu rolno-spożywczego.

Od inwestorów oczekuje się przede wszystkim stworzenia miejsc pracy dla mieszkańców.

Szczegółowe informacje o ofertach można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bychawie przy ul. Partyzantów 1.  tel.081 566-00-04 w.21,  31  oraz na stronie internetowej www.bychawa.pl

TERENY PRZEMYSŁOWE, SKŁADY I BAZY :

 1. Lokalizacja: Bychawa, ul. M. Pileckiego

 • Obszar 6,8772 ha,
 • Sytuacja prawna: uregulowana,
 • Własność: Gmina Bychawa, istnieje możliwość powiększenia nieruchomości poprzez dokupienie działek od osób prywatnych,
 • Infrastruktura: sieć elektryczna i wodociągowa,
 • Teren niezabudowany, posiada bezpośredni dostęp do drogi powiatowej Nr 1278 Bychawa-Zdrapy-Lublin. W pobliżu przedmiotowej nieruchomości zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków oraz wysypisko śmieci.
 • Sposób udostępnienia nieruchomości: sprzedaż lub dzierżawa.

 2. Lokalizacja: Bychawa, ul. A. Budnego

 • Powierzchnia działki: 2,23 ha,
 • Sytuacja prawna: uregulowana,
 • Własność: Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. Z o.o.
 • Infrastruktura: sieć elektryczna ,wodociągowa oraz wewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej. W pobliżu nieruchomości zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków.
 • Nieruchomość zabudowana jest następującymi budynkami: budynek warsztatowo-garażowy o powierzchni użytkowej 290,2 m2; wiata żelbetowa warsztatowo-magazynowa o powierzchni użytkowej 606 m2; magazyn główny z częścią  garażową o powierzchni użytkowej 626 m2; budynek kotłowni o powierzchni użytkowej 62,6 m2 oraz skład opału o powierzchniużytkowej 61,4 m2; budynek stacji paliw i smarów wraz z dystrybutorami o powierzchni użytkowej 14 m2.

Nieruchomość ta ma dogodne połączenie  komunikacyjne z istniejącą  infrastrukturą drogową – posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawy  nieruchomość przeznaczona jest  pod składy, usługi i handel.

 • Sposób udostępnienia: sprzedaż lub dzierżawa.

 
3. Lokalizacja: Bychawa, ul. M. Pileckiego

 • Powierzchnia działki: 0,6696 ha,
 • Sytuacja prawna: uregulowana,
 • Własność: Gmina Bychawa,
 • Infrastruktura: sieć energetyczna i wodociągowa, brak podłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej

    Nieruchomość niezabudowana, w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod przemysł, bazy, składy. Otoczenie stanowią tereny zabudowane – baza GS.

    Działka przylega bezpośrednio do drogi  powiatowej  Bychawa-Zdrapy-Lublin.

 •     Sposób udostępnienia: sprzedaż lub dzierżawa.

 

4. Lokalizacja: Bychawa, ul. H. Sienkiewicza

 • Powierzchnia działki: 3,93 ha,
 • Sytuacja prawna: uregulowana,
 • Własność: osoby prywatne,
 • Infrastruktura: sieć energetyczna i wodociągowa,
 • Nieruchomość stanowią tereny po byłej cegielni,
 • Przeznaczenie: teren obsługi komunikacji, składów i usług,
 • Działka przylega do drogi Bychawa- Krzczonów.

 

TERENY  REKREACYJNE I POD USŁUGI TURYSTYCZNE

 

1. Lokalizacja: Bychawa, ul. Sportowa – ul. M. Pileckiego

 • Obszar: 25 ha,
 • Sytuacja prawna: uregulowana,
 • Własność: Gmina Bychawa i osoby prywatne,
 • Infrastruktura: droga dojazdowa, sieć energetyczna i wodociągowa,
 • W planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod usługi turystyczne  – pole namiotowe, plaża, zalew, gastronomia, hotel lub motel,
 • Sposób udostępnienia nieruchomości:  dzierżawa.

 

2. Lokalizacja:  w Bychawce

 • Teren  parku o powierzchni 2,5 ha przeznaczono na usługi turystyczne,
 • Własność: Gmina Bychawa,
 • Infrastruktura: sieć energetyczna, telefoniczna i wodociągowa,
 • Dostęp od drogi powiatowej relacji Bychawa- Bychawka- Lublin,
 • Sposób udostępnienia: sprzedaż lub dzierżawa.