OGŁOSZENIE

image_pdfimage_print

Burmistrza Bychawy
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity: Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010 r. z późn. zm./ informuję, iż na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonej przy ul. Koźmiana w Bychawie przeznaczonej do wydzierżawienia.