Ogłoszenie Burmistrza Bychawy

image_pdfimage_print

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) informuję, iż na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ulicy Partyzantów 1 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonej w miejscowości Bychawka Druga – Kolonia przeznaczonej do sprzedaży.

                                                                         Burmistrz Bychawy
                                                                             /-/ Janusz Urban

https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=82&p1=szczegoly&p2=65209