Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Burmistrz Bychawy
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku

Cel konkursu:

Konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez rozwijanie kontaktów pomiędzy gminą Bychawa a miastem partnerskim La Chapelle we Francji.Tematem przewodnim realizacji zadania jest ogłoszenie roku 2018 Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego.

I. Rodzaj zadania:

  1. Promocja kultury Francji, rozwijanie kontaktów pomiędzy Bychawą a miastem partnerskim La Chapelle. Zorganizowanie wyjazdu grupy mieszkańców do miasta partnerskiego.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

  1. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: 7 000,00 zł

pełna treść ogłoszenia na: https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=87&p1=szczegoly&p2=1226990

Do pobrania:

Wzór oferty realizacji zadania publicznego Bychawa 2018 [.docx]

Wzór oferty realizacji zadania publicznego Bychawa 2018 [.pdf]