Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Znak: OSSO.526.15.2019

Data utworzenia: 2019-06-12

Obowiązujący: od 2019-06-12 do 2019-06-19

Opis:

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA BYCHAWY

o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Bychawy informuje, że w dniu 11 czerwca 2019 r. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Bychawie, ul. Ks. P. Ściegiennego 25, 23-100 Bychawa, złożyła ofertę o współfinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt.Zorganizowanie wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży Wakacje z Bogiem w roku 2019” w okresie od 01.07.2019 r. – 19.07.2019 r.

Zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) Burmistrz Bychawy zamierza zlecić wyżej wymienionej organizacji realizację powyższego zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Oferta złożona przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Jana Chrzciciela w Bychawie, ul. Ks. P. Ściegiennego 25, 23-100 Bychawa, spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy. Burmistrz Bychawy stwierdził celowość realizacji zadania publicznego.

Wobec powyższego, w myśl art. 19 a ust. 3 Burmistrz Bychawy informuje, że do dnia 19 czerwca 2019 r. do godz. 15.15 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa (Punkt Obsługi Interesanta), drogą elektroniczną na adres: um@bychawa.pl

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag zostanie zawarta umowa z Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Jana Chrzciciela w Bychawie o wsparcie realizacji zadania publicznego.

/-/ Burmistrz Bychawy
Janusz Urban

Plik: Plik źródłowy    

Załączniki: Oferta złożona przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. J. Chrzciciela w Bychawie – 'Wakacje z Bogiem”